Toertocht Van Dijkbeker.

Hier vind je alle informatie over de Van Dijkbekertocht!

De tocht start in Drachten, gaat via Eernewoude en Warten naar Wetterwille en weer terug naar Drachten (bij rustig weer via Burgumermar en De Leien).

Opgave uiterlijk 3 mei a.s. bij de toercommissie: toercommissie@lrvwetterwille.nl