Veiligheidsplan online!

Het Veilgheidsplan en de daarbij behorende incidentenrapportage is online geplaatst in het ledendeel van de website.

Het is belangrijk dat alle leden kennis nemen van het Veiligheidsplan. Alle roeiverenigingen zijn door de KNRB verplicht om een Veiligheidsplan te hebben en daarna te handelen. Onze veiligeidscoordinator, Vera Groot Kormelinck heeft het plan geschreven ism het bestuur. 

Nieuws