Twee Wetterwille ERM-ploegen


Onze vereniging roeit de ERM dit jaar met 2 ploegen.

Een ambiteuze mixed-ploeg (startnummer 10) met o.a. Renske, Rosalie, Alyde, Bauke, Wieger, Erik, Gijs en Jan Douwe, Sandra, Helma, Ava en Floor.

Daarnaast een (niet minder ambitieuze) veteranenploeg (startnummer 29) met Henk, Jehannes, Harald, Pierre, Farhad, Didier, Gjalt, Peter, Klaske, Wendelien, Wil en Arno.

De start is vrijdag 12 mei a.s. om 20.00 uur in de Prinsentuin.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Klik hier voor een aantal Youtube-filmpjes.

Wisseltraining

Wisselplek Oudkerk

Doorkomst Elfstedenbrugje 

Nieuws