Onderhoud gebouw. Denkkracht van de leden is nodig!

Hoe staat het met de plannen voor het Onderhoud?

Het lijkt stil geworden na de ALV wat betreft het groot onderhoud van de accommodatie, maar dat is slechts schijn.

De ALV heeft ingestemd met het plan de renovatie te realiseren met een bedrag van 30.000 € uit eigen middelen en een lening van 30.000 € De aanvraag voor het laatste is naar SWS (Stichting Waarborgfonds Sport) de deur uit en nu is het afwachten.

Enerzijds of zij borg willen staan voor de lening. Anderzijds of we in aanmerking komen voor een subsidie in 2019. Dat laatste weten we pas volgend voorjaar De verbouwing kan dan ook niet eerder starten Helaas. We hopen dat het het wachten waard is; het gaat om een substantieel bedrag.

Deze wachttijd geeft ons de mogelijkheid om met elkaar de plannen uit te werken. De ALV wil meedenken over de upgrading van de eerste verdieping - krachthonk en bestuurskamer en de kantine De aanpak van de gevels laten we aan de deskundigen over. In juni/juli inventariseren Paul van de Meijden en Meine Gerbenzon de gevels - met name wat erachter zit - gedetailleerd Op basis daarvan maken zij een tekening met bestek

De projectgroep Groot Onderhoud vraagt intussen uitbreiding van leden Onze commissies hebben het verzoek gekregen een vertegenwoordiger af te vaardigen. We streven naar een verenigingsbrede samenstelling. En dan komen we graag zo snel mogelijk bij elkaar. Het liefst al in juli, maar of dat lukt? We gaan natuurlijk ook op vakantie!

Namens de projectgroep: Els Tempelmann
 

 
 

Nieuws