Groot onderhoud gebouw

Klussen en Groot Onderhoud Gebouw
Rustig?
Alles gaat rustig zijn normale gangetje , zo lijkt het,  maar achter de schermen wordt hard gewerkt én gepraat over het groot onderhoud van het gebouw.
In twee verschillende groepen wordt er overlegd over de aanpak van de eerste verdieping en van onze kantine. Die gebruikers groepen komen tot verrassende resultaten.
Zo willen de krachthonkers wel ergometeren op de plaats van de ERM /bar opslag boven in de loods. “Daar is het niet zo warm” En wil het bestuur wel vergaderen op de plaats van de huidige ergometers. Zo ontstaat er een doorlopende ruimte voor de sporters ( huidige vergaderruimte naar de nieuwe ergometerruimte.) De ingreep is bouwtechnisch niet ingewikkeld en door leden zelf te realiseren, dus kostenbesparend.
Maar voor het zover is moet worden opgeruimd!  Weggooien, versjouwen en opnieuw inrichten. Daar beginnen we op de klussendag mee Daarna kan er opgebouwd worden: eerst materiaal bestellen en dan in de kerstvakantie bouwen.
Ondertussen gaat er een vergunningsverzoek naar de gemeente over de aanpassingen aan onze gevel. En zijn de herinrichters van de kantine bezig hun plannen smoel te geven.
Er gebeurt wat!
Els Tempelmann ,namens de projectgroep Groot Onderhoud:
Ids Oostmeijer, Jan Douwe de Boer, Klaske van de Sar, Arjan Bosscha, Jaap ten Kate Hans Spiekstra,Dorus van Hooff, Eric de Jong, Meine Gerbenzon, Paul van der Meyden, Richard de Casseres.