Impressie Wetterwille Kick-off

Impressie Wetterwille Kick-off op zaterdag 15 september 2018

Foto’s: Kees Soeteman
Tekst: Wieger van Eyck van Heslinga   
 
Afgelopen zaterdag 15 september was een hele mooie nazomerdag. Een dag bij uitstek om het nieuwe roeiseizoen op LRV Wetterwille bruisend op te starten met een heuse kick-off happening. Het programma bestond uit drie onderdelen, twee voor de eer en één voor de sfeer: Boatraces in C4-en, Pubquiz en Borrel/BBQ met muziek. In totaal waren er zo’n zestig enthousiaste deelnemers, bestaande uit leden, partners en kinderen.

Bij binnenkomst werden alle deelnemers ingedeeld in een eigen team. Op basis van deze groepsindeling werd gestreden om de hoogste eer bij het roeien en de quiz. Daarbij ging het er bij de teams fel aan toe, hetgeen tot de nodige gespreksstof leidde bij de borrel en bbq na afloop.

Om alle activiteiten een goede start te geven hield onze voorzitter Els Tempelmann een kort openingspraatje en bedankte Hans Kerkhoven als initiatiefnemer van deze kick-off dag. Daarna kon iedereen aan de bak!
De boatraces vonden onder de bezielende leiding van Didier Sizoo plaats. Er werd in twee C4-en in drie wedstrijden per team fanatiek tegen elkaar gestreden over een afstand van 250 m. Met onderweg een keerton die tot de nodige hilarische taferelen in keersnelheid leidden. Niet alleen qua roeien, maar ook qua sturen werd alles uit de kast gehaald om te winnen, en zo nodig liet een oudere stuur zich daarbij assisteren door een kind stuur. Het team met Renske Keijzer op slag met een duizelingwekkend slagtempo, was het team dat als snelste uit de bus kwam.      
Na de boatraces, zonodig gedoucht en omgekleed, werden alle deelnemers onder de tucht van Anneke Kuiper onderworpen aan een pubquiz in de kantine. Bij het denken te weten van het juiste antwoord diende een teamlid eerst als eerste aan de bel te trekken alvorens het antwoord te mogen geven. Dit leidde onder de teams tot een ratrace om als eerste bij de bel te komen, zodanig dat de jury - bestaande uit Hans Kerkhoven en Wieger van Eyck van Heslinga – zich genoodzaakt zag om in te grijpen. Besloten werd om strafpunten in te voeren voor ieder fout gegeven antwoord. Dit leidde tot een enorme gedragsverandering in de haast om bij de bel te komen, en daarmee tot de constatering dat ook het gedrag van roeiers te sturen is.

Na afloop van de pubquiz vond de prijsuitreiking aan het team als winner-overall plaats, en dit was  het team dat eveneens de boatraces had gewonnen. De bewering dat roeien een denksport is lijkt dus inderdaad te kloppen.
Inmiddels waren de borrel en bbq in gereedheid gebracht onder onze nieuwe partytent door Eric de Jong. En gelukkig maar, want de fysieke en geestelijke combinatie van roeien en pubquiz had bij menigeen de concentratieboog, en inwendige maag en dorst behoorlijk op de proef gesteld. Het eten en drinken vond dan ook gretig aftrek, waarmee al napratend over zeker de kick-off dag, deze dag op een gezellige manier met elkaar kon worden afgesloten. En al met al gesproken kan worden van een geslaagde happening. Daartoe mocht een groepsfoto van alle deelnemers, gemaakt door onze gelegenheidsfotograaf Kees Soeteman, uiteraard niet ontbreken.

Daarom voor herhaling vatbaar, aan de Eeuwcie dan de eer. En voor diegenen die er niet bij waren? Zorg dat je er de volgende keer wel bij bent en meedoet!
 


Nieuws