Groot onderhoud

 
Hoera, de vlag kan uit!
 
Want we beginnen op 1 januari niet alleen ons feestjaar, maar we beginnen het jaar gewoon hartstikke goed! En dan hebben we het over het onderhoud.
Projectgroep Groot Onderhoud en het bestuur van Wetterwille is ontzettend blij dat het project Groot Onderhoud Gebouw nu panklaar in de startblokken staat.
Het hele jaar heeft de projectgroep keihard gewerkt om het onderhoudsplan - conform het voorstel in de voorjaars ALV -  uit te werken.
 
Eerst is toestemming gevraagd  aan de ALV, daarna is in mei borgstelling aangevraagd bij het Waarborgfonds Sport. Nadat we die borgstelling kregen in juni, konden we naar de gemeente Leeuwarden om dezelfde boodschap.
Toen hadden wij onze lange adem nodig: wij kregen pas dinsdag bericht dat deze is toegekend! Hoezee!
 
Nu kan onze penningmeester naar de bank om een lening af te sluiten. En niet onbelangrijk; we kunnen op 2 januari onze aanvraag voor 20% subsidie bij het ministerie indienen.
Heel fijn is het, dat wij niet op de toekenning daarvan hoeven te wachten. We mogen op ons eigen moment starten met de werkzaamheden.
 
Ondertussen vroegen we offertes aan bij aannemers. Deze worden nog tegen het licht gehouden op detail niveau en in januari kan de opdracht gegeven worden.
We verwachten dat het werk eind april klaar is.
Dus op onze verjaardag 18 mei én tijdens de ERM eind van die maand, staan wij er mooi bij in ons nieuwe jasje.
Goed vooruitzicht!
 
Zover de professionele kant van de zaak.
 
Dan is het jullie vast niet ontgaan dat er twee subcommissies zijn gevormd: Eerste Verdieping en Kantine.
Daar praten vertegenwoordigers van de verschillende geledingen van Wetterwille over de herinrichting van die verdieping en kantine.
Dat traject loopt nog gestadig voort.
De eerste verdieping krijgt in de kerstvakantie zijn nieuwe gezicht.
Wij gaan ervan uit dat alle gebruikers van het krachthonk in plaats van de halters, ergometers, trek –of duwstangen dan de hamer, zaag, kwast of verfroller hanteren.
Inschrijven kan binnenkort in de hal: per dagdeel en per klus.
Voor de herinrichting van de kantine wordt op 11 december de optelsom van alle wensen gemaakt. Ook daar is zelfwerkzaamheid het motto.
 
We zijn slagklaar en gaan bijna af!
 
Namens het bestuur:
Els Tempelmann, voorzitter
 
En Projectgroep Groot Onderhoud:
Jaap ten Kate, commissaris Materiaal
Richard de Casseres, penningmeester
Paul vd Meijden, bouwcoördinator
Meine Gerbenzon, architect
 
 
 

Nieuws