Veel werk verzet!

Afgelopen 3 dagen is er hard gewerkt aan het realiseren van het versterken van de vloer op de 1e verdieping,
zodat daar de ergometers geplaatst kunnen worden.
Eerst moest er een hoop opgeruimd worden en zijn er 2 aanhangers vol naar de Omrin gegaan.
Balken op maat gezaagd en vastgelegd, de platen erop en in de lak gezet.
Tegelijk is een wand in de bestuurskamer gesaust

Dit alles is met heel veel enthousiasme gedaan en ik wil de leden die eraan meegewerkt hebben hartelijk bedanken.
 
Groet,
 
Jaap ten Kate
 
 
 

Nieuws