Een ongeluk komt nooit alleen

De duvel schijt op de grote hoop , of een ongeluk komt nooit alleen.
Wie weet nog meer gezegdes met dezelfde grondtoon? Het is namelijk gewoon waar, helaas.

Afgelopen zaterdagmorgen 29 december is de Stranljip aangevaren door een zeilboot. Hoewel de trainende damesploeg stuurboordwal hield is de boot binnendoor gepasseerd. Ondertussen heeft hij de boegpunt meegenomen, riggers verbogen en dollen vervormd.

De dames kwamen gelukkig met de schrik vrij en konden zelf terug varen.
Geen persoonlijke ongelukken dus, maar wel een bizar ongeluk verder.

Op Wetterwille was toevallig iedereen aanwezig die er toe deed. De veiligheidscoördinator liet de politie bellen. Er werd rapport opgemaakt door hen en er is aangifte gedaan. De man is doorgevaren! Ongelooflijk.

Wil iedereen uitkijken naar een zeiljacht met de naam: Easy?

Want ook nu moeten we het samen doen en met het probleem omgaan.
Bijvoorbeeld in goed overleg met elkaar het bootgebruik afstemmen, er is weer een vier uit de vaart, helaas Dat is heel erg, zeker in een tijd dat er voor de Head getraind wordt.
Het bestuur zoekt naar oplossingen en ondertussen vragen wij om begrip.

Namens het bestuur,
Els Tempelmann, voorzitter
 
 
 

Nieuws