Zeiljacht gelokaliseerd

Het zeiljacht Easy is aangetroffen op Terschelling. Er zijn gegevens uitgewisseld en de afwikkeling komt in handen van de verzekering.
Dit alles dankzij een tweet van de wijkagent, oplettende medetwitteraars, de opnames van de brugpassages en de registratie in de havens.

Een goed begin van het nieuwe jaar.
Graag tot ziens op de nieuwjaarsreceptie 6 januari a.s. op Wetterwille!
 

Nieuws