Bericht van het bestuur

We zitten niet stil en dat is te zien!
Aan de blauwe stoelen die nu in de kantine staan, maar voor de vergaderruimte bedoeld zijn. Aan het platje vol ergometers en aan de fris geschilderde helemaal opgeruimde vergaderruimte. Het krachthonk wil maar niet ordenen. Maar misschien hoeft dat ook niet zo nodig van de gebruikers? Het zijn allemaal voortekenen van de renovatie die eraan komt.
We hebben de opdracht verstrekt aan de fa Kimsma. Deze heeft toegezegd begin maart te starten en half april klaar te zijn. Dat betekent dat we in die periode een beroep op jullie doen voor hand- en spandiensten. Dus houd er rekening mee in je agenda!
Dan gaan we van start met een nieuw geïntegreerd systeem e-Captain. Daarbinnen functioneert de website, de ledenadministratie, de boekhouding en op termijn het afschrijfboek. Veel roeiverenigingen werken er al mee. Wij vinden het wiel niet uit, maar moeten wel eerst al onze gegevens overzetten en ons eigen gezicht eraan geven. Dat is een hele klus. En de gebruikers - Greetje Ypma, Richard de Casseres en de webredactie - moeten er vooral aan WENNEN ! Ze kunnen wel wat extra aandacht gebruiken de komende tijd. Het duurt alleen nog even voordat het zichtbaar is voor de vereniging.

Het bestuur

Nieuws