Compliment voor onszelf!

Veren op de hoed, schouderkloppen en veel complimenten!
En dan is het ineens 13 mei, een week voor onze 100-e verjaardag. En wat zie je dan?
Een gebouw dat weer staat als een huis, met een kantine die klaar is voor van alles en nog wat. Misschien op detailniveau nog niet “af”, de laatste lootjes moeten nog… maar wij zijn klaar voor het ontvangen van de gasten op ons feest.
Dank, dank, dank  aan al degenen die zich hebben ingezet met kwast, verf, plannen, plamuurmes, hamer, leidingen, stopcontacten, sop, dweil, ideeën, spijkers, zaag, koffie, koek en zopie en vast nog veel meer. Het is echt gelukt!
Welkom allemaal op de receptie 18 mei 16.00 uur dan gaan we het vieren:
 Wetterwille 100 jaren jong!
Els Tempelmann, namens het bestuur
 
 
 
 

Nieuws