Receptie 100 jaar LRV Wetterwille

Een zonnige, gezellige en goed bezochte receptie

Op zaterdagmiddag 18 mei stond LRV Wetterwille stil bij haar 100 jarig bestaan in aanwezigheid van leden, oud-leden, buren, vertegenwoordigers van andere roeiverenigingen, de KNRB en de wethouder Sport van Gemeente Leeuwarden.
Er stond een trotse voorzitter: het ledental is inmiddels boven de 200! Het verenigigngsgebouw is opgeknapt en gezelliger gemaakt. En last but not least: we houden het al 100 jaar vol, en er daar komen nog zeker 100 jaren bij.

Hieronder een impressie van de "verjaardagsreceptie" van Wetterwille in foto's
Voorzitter Els Tempelmann spreekt een welkomstwoord en vertelt over 100 jaar LRV Weterwille


Wie komt daar zo laat nog aan in een Wherry?
Ha, dat is het eerste bestuur, uit 1919. We zien de heer Quast, mejuffrouw Van Pernis en mejuffrouw Van GoInga!Het oude bestuur blijkt even uit het archief gestapt te zijn, om dit feestje te kunnen bijwonenn. Verrast roept mejuffrouw Van Goïnga uit: "He, is dit een modern roeimeisje? Wat heb jij een leuk roeipakje aan. Daar kun je je gewoon in bewegen! Dat konden wij vrouwen vroeger niet!"


Aan boord is ook wethouder Hilde Tjeerdema. Zij brengt een geschenk mee voor de jarige roeivereniging.
Dit spannende pak blijkt de eerste exemplaren van het boek "100 jaar Wetterwille" te bevatten.Meindert Wiersma vertelt over de geschiedenis van Wetterwille en de tot standkoming van het boek.


Felicitaties van de KNRB.En daarna is er weer tijd om bij te praten en het boek te bekijken.

Foto's Ernst Janssen en Karin de Ruijsscher

Nieuws