Roeiwater


Dankzij de ligging aan het Woudmansdiep dat uitmondt in de Nauwe Greuns, het Van Harinxmakanaal en het Ouddeel, beschikt de roeivereniging over uitstekend roeiwater.
Zo kunnen de wedstrijdroeiers trainen op het Van Harinxmakanaal en kunnen de toerroeiers via het Ouddeel, de Bonkevaart, de Dokkumer Ee, de stadsgrachten en de Potmarge een rondje Leeuwarden maken.
Populair zijn ook de tochtjes naar de Grote Wielen, Oudkerk, Barthlehiem, Warga, Wartena en Eernewoude. Hieronder staan de afstanden van enkele bestemmingen en rondjes.

 
Bestemming of route vanaf Wetterwille Afstand (km)
Wartena brug 7,5
Eernewoude hotel 11,5
Afslag Grote Wielen 4,5
Grote Wielen Restaurant 5,5
Grote Wielen Surfstrand 6,0
Giekerk 8,5
Tegeltjesbrug 7,0
Oudkerk 10,5
Emmakade 1ste Kan. brug 3,5
Rondje Froskepole 3,0
Rondje WW - Bonkevaart - Emmakade - WW 13,0
Rondje Hempens 6,5
Rondje Van Harinxmakanaal via stad terug 13,5
Rondje stad via Potmarge, Prinsentuin en Emmakade 10,5
Noordelijke doorvaart: Doorsteek vlak voor Tegeltjesbrug naar Dokkumer Ee 18,0