Contributie


Als je lid wordt betaal je vanzelfsprekend contributie. Een contributiejaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september het jaar daarop. Als je tussentijds lid wordt betaal je enkel voor het resterend aantal maanden.

Naast roeiplezier vereist het lidmaatschap ook enige inzet. Zo word je ingedeeld in het rooster voor de bardienst (geldt niet voor jeugdleden). Ook is je inzet nodig bij de halfjaarlijkse klusdagen en bijvoorbeeld bij de materiaalcommissie. Deze inzet is nodig om de contributie laag te houden. Bovendien is het samen klussen en bardienst draaien gezellig en de uitgelezen kans om meer leden te leren kennen.

Nieuwe leden betalen als ze lid worden naast de contributie ook eenmalig inschrijfgeld.

Voor info aanmelden/opzeggen en contributie: zie aanmeldingsformulier onder kopje lid worden.