Bestuur LRV Wetterwille

 

​Jan ten Brug

Voorzitter

Willemien Eling

​Secretaris

​Kees Ouwehand

​Penningmeester

Jaap ten Kate


​Commissaris Accomodatie & Materiaal
 

​Wieger van Eyck van Heslinga

​Commissaris Ledenwerving en binding

Paula Ruiterman


​Commissaris Opleiding
 

​Didier Sizoo


​Commissaris Roeien

ORGANOGRAM