Lid worden van LRV Wetterwille kan het hele jaar door. Je kunt je aanmelden door onderstaand aanmeldingsformulier uit te printen, in te vullen en te ondertekenen. Het formulier kan vervolgens toegezonden worden naar :

Ledenadministratie LRV Wetterwille 
p/a Greetje Ypma 
Jentsjemar 1 
8939 CL  Leeuwarden 


Aanmeldformulier