BESTUUR LRV WETTERWILLE
 
​Jan ten Brug
Voorzitter

Willemien Eling
​Secretaris

​Kees Ouwehand
​Penningmeester

Jaap ten Kate
​Commissaris Accomodatie & Materiaal
 
​Wieger van Eyck van Heslinga
​Commissaris Ledenwerving en binding

Paula Ruiterman
​Commissaris Opleiding
 
​Didier Sizoo
​Commissaris Roeien

ORGANOGRAM