LRV Wetterwille is gevestigd aan de Avondsterweg 13 in Leeuwarden


Voor informatie over de roeivereniging kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretariaat@lrvwetterwille.nl

Content voor de website kan aangeleverd worden op webredactie@lrvwetterwille.nl

Instructie voor aanleveren kopij website