Taak :

​De kascommissie controleert voorafgaand aan de ALV de financiële boekkhouding. Zij doen verslag van hun bevindingen in de ALV.

Leden :

Gerard Jansen en Herman Rouwé