Taak : 

De materiaalcommissie draagt zorg voor het onderhoud van de vloot.
Woensdags is er van 19:00 tot ca. 21:30 uur de wekelijkse materiaalavond.

Leden :
     
Jaap ten Kate (commissaris)
Bert Veldhuis
Harry Mulder
Herman Schokker
Guido Jacobs
Marije Knaap

materiaal@lrvwetterwille.nl