Taak :

De examencommissie draagt zorg voor het periodiek afnemen van roei examens.

Leden :

Erik Klomp
Hans Spiekstra
Jan de Boer
Jan ten Brug
Marije Knaap