Roeiwater

Dankzij de ligging aan het Woudmansdiep dat uitmondt in de Nauwe Greuns, het Van Harinxmakanaal en het Ouddeel, beschikt de roeivereniging over uitstekend roeiwater.

Zo kunnen de wedstrijdroeiers trainen op het Van Harinxmakanaal en kunnen de toerroeiers via het Ouddeel, de Bonkevaart, de Dokkumer Ee, de stadsgrachten en de Potmarge een rondje Leeuwarden maken.

Populair zijn ook de tochtjes naar de Grote Wielen, Oudkerk, Barthlehiem, Warga, Wartena en Eernewoude. Hieronder staan de afstanden van enkele bestemmingen en rondjes.


Bestemming of route vanaf Wetterwille    Afstand (km)
Wartena brug    7,5
Eernewoude hotel    11,5
Afslag Grote Wielen    4,5
Grote Wielen Restaurant    5,5
Grote Wielen Surfstrand    6,0
Giekerk    8,5
Tegeltjesbrug    7,0
Oudkerk    10,5
Emmakade 1ste Kan. brug    3,5
Rondje Froskepole    3,0
Rondje WW - Bonkevaart - Emmakade - WW    13,0
Rondje Hempens    6,5
Rondje Van Harinxmakanaal via stad terug    13,5
Rondje stad via Potmarge, Prinsentuin en Emmakade    10,5
Noordelijke doorvaart: Doorsteek vlak voor Tegeltjesbrug naar Dokkumer Ee   18,0