Dit jaar (2019) bestaat Wetterwille 100 jaar.


creatie in de tuin, door onze tuinvrouw Miebeth

Voor dit jubileumjaar is door de eeuwcommissie een speciaal programma opgezet.
In de loop van het jaar ziet dit programma er als volgt uit:
- 18 mei 2019 Verjaarsreceptie locatie Wetterwille, presentatie Jubileumboek
- maart 2019 start schoolroeien (instuif middelbare scholieren)
- 29 juni 2019 Eeuwtocht (100 km) langs Friese zusterverenigingen
- 14 september speciale editie van de Wetterwilledag met spetterend feest
- december 2019 afsluiting Jubileumjaar 
Heb je vragen of suggesties, neem dan contact op met Ernst Janssen   ernstjanssen14@gmail.com

Via de subknoppen hierboven meer info over de programmaonderdelen.
Daarnaast ook info over het Jubileumboek en een pagina voor oud-leden.

De Friese pers besteedde al aandacht aan hey lustrum van Wetterwille:
Leeuwarder Courant 20 mei 2019: Roeivereniging Wetterwille na 100 jaar nog een bloeiende club.
Friesch Dagblad 19 mei 2019: Honderd jaar Wetterwille in Leeuwarden.