Roeien is een sport zonder leeftijdsbeperkingen. Iedereen kan het, op zijn of haar eigen niveau, beoefenen. De jongste roeiers zijn rond de 10 en de oudste 80 jaar en soms nog wel ouder. Sommigen roeien puur voor de gezelligheid en maken korte tochtjes in en rond Leeuwarden. Anderen trainen frequenter en fanatieker om aan (langere) toertochten en wedstrijden mee te kunnen doen.

Vanuit de instructiegroep is het makkelijk om aansluiting te vinden bij een ploeg. Verder is de instuif ook een gezellig moment om steeds met verschillende mensen te roeien. De instuif is op vrijdag- en zaterdagochtend om 9.30, maar ook op andere wisselende momenten. Veel groepen gebruiken de sportplanner om afspraken te maken. Informeer bij ervaren leden of je kunt aansluiten op de instuifplanner.
afspreken.nl

Voor verschillende categorieën worden er in het land wedstrijden en tochten georganiseerd. LRV Wetterwille draagt zelf haar steentje bij door jaarlijks de Elfsteden Roeimarathon (met een toer- en wedstrijdcategorie) en een Rondje Froskepôle (jeugdwedstrijd) te organiseren.

Hou de nieuwsberichten op de site in de gaten voor nformatie over toertochten die Wetterwille organiseert. De meeste tochten zijn geschikt voor elk niveau.